Denacode AB
Hälsodeklaration och hälsostatus

DENACODE hälsostatus är ett nytt program framtaget för att hjälpa företag och organisationer att skydda sina arbetsplatser från smittspridning internt och den effekt det kan få på verksamheten.

Smittspridning på både större arbetsplatser och små arbetsgrupper kan tvärt sätt stopp för verksamheter. Många går till jobbet med små symptom på smitta (t.ex. förkylning, magsjuka eller covid-19) som ofta negligeras. Tanken är ofta att orkar man jobba så ska man inte svika sin arbetsplats.

Här är det viktigt att företaget ger klara direktiv vad som gäller. Tydligast av allt är att arbetsgivaren ber anställd känna efter och uppge hälsostatus varje morgon innan man åker iväg till jobbet. Hälsostatus programmet (finns som app och webb) kan både registera hälsoläget samt ge stöd till medarbetaren beslut. I coronatider så kan företaget t.ex. sätta att ont i halsen, pirr i kroppen, feber ger att programmet uppmanar anställd; Stanna hemma!

Verktyget underlättar alltså för anställda att fatta rätt beslut och företaget säkrar arbetsplatsen mot smitta. Det blir en kvalitetssäkring av hela hälsoarbetet.


FÖR CHEF / VERKSAMHETSUTVECKLARE
1) Välj antingen från ett försatt frågebatteri eller sätt egna frågor och underfrågor.
2) Lägg upp era anställda med namn,personnummer och email (mobilt bank id används) . Ett mail går automatiskt ut med information om hur deklarationen går till.
3) Beroende på svar på hälsodeklarationen så kan man ställa följdfrågor, ange råd eller ge uppmaning att stanna hemma.
Exempel på åtgärder; be person stanna hemma, kontakta chef eller att sms/mail skickas till chef.


FÖR DEN ANSTÄLLDE
1) Ett mail dyker upp med instruktioner att ladda ner appen "hälsostatus" eller gå till formuläret på webben.
2) Svara på frågorna och tryck på signera varje morgon.
3) Skärmen blir grön om allt är i sin ordning. Skulle någon fråga avvika som reser oro, så visas gul skärm med uppmaning att kontakta chef för bedömning. Skulle något hälsokrav saknas så blir skärmen röd och chefen blir informerad om sjukledighet. Detta var ett exempel på användning, det går styra på många olika sätt beroende på hur företaget vill använda programmet.

FÖR ORGANISATIONEN ATT TÄNKA PÅ
Lagringsform och längd går att sätta efter behov. Te.x kan svar bara sparas över dagen för att ta fram för bedömning, därefter lagras bara status på bedömingen.

E-post påminnelse kan om önskaa gå ut varje morgon (om dagligt intervall är satt) med länk till frågeformuläret på webben om inte appen används. Om appen används kommer push med påminnelse på den tid den anställde önskar bli notifierad.

Viktigt att tänka på är hur länge data ska sparas. Datan rensas enligt inställningar ni gör i programmets GDPR inställningar och som som anställda/gäster får godkänna.

INTEGRERA HÄLSOFORMULÄRET I BESÖKSSYSTEM
Det går att använda hälsoprogrammet för externa besökare med. Detta är en viktig del i att hålla smitta borta. Hälsoformuläret fylls i då i vid själva besöket alternativt att mail skickas ut till besökaren i förväg med länk till formuläret som ska fyllas i.

På kontoret kan en iPad /dator placeras med samma frågeformulär riktad till gäster och besökare. Receptionen kan se vilka som är godkända.

Hälsostatus är också fullt integrerat med Denacode Appentre besökssystem där besöksmottagaren får ange hälsostatus vid besök eller vid inbjudan till besök.
Har inte gästen mobilt bankid så går det signera med signatur på skärm.

En mer avancerad tillämpning är att visa användarens knappar in personnr/personlig kod eller visar qr-kod eller ansluter en passerkortsläsare som lyser upp grön om hälsodeklaration är gjord och personen godkänd. På så sätt kan receptionen säkerställa att bara icke smittsamma personer kommer in.

Kontakta nedan för intresseanmälan och förhandsvisning.
Varför?

  1. ANSTÄLLDA HAR SVÅRT BESLUTAMan vill inte svika arbetsgivare eller medarbetare genom att stanna hemma på mindre symptomer, hälsostatus flyttar beslutet till företaget att bedömma!

  2. LÅT INTE UTOMSTÅENDE SMITTASätta i system att alla gäster hälsodeklarera ökar medvetenheten och skalskyddet för företaget

  3. SVÅRT JOBBA 2-3 METER FRÅN VARANDRA?Om alla har godkänd hälsostatus så ökar det tryggheten och möjligheten till tätare jobb.

  4. SLUT MED PAPERSENKÄTERAnställda som rest hela vägen till kontoret kommer förmodligne inte vilja fastna i enkäten, därför är BankID signering vid frukostbordet ett säkrare sätt fånga in ev symptomer

  5. AUTOMATISK ÖVERBLICKSlipp löpande samtal på telefon eller mail om frånvaro och förlängning. Via administrationen kan chefen se alla som fortfarande rapporterar in sjuka

  6. SNABB OCH SMIDIG, SAMTIDIGT ENKELDirekt ingång till frågor, effektiva val och snabb signering. Rutinen ska inte behöva ta mer än 15 sekunder och kommer hjälpa den enskilde medarbetaren att hålla sig och sina kollegor friska

X \ Y 0 1
1
X \ Y 0
0
Kontakta mig!
5
6
Produkt
10
Namn *
*
20
Företag/ Organisation *
*
30
E-post *
*
40
Telefon
42
Meddelande
43
44
45
50
1033
Dolda: Uppdatera Ta bort
Denacode AB. Tel 010-2348150

[ Logga in ]
Engelska Svenska